12 март, 2019

Phantom 2.0 – нова ера в снежните спортове

Нова ера. Нов стандарт.

Зимните спортове навлизат в нов етап от своето развитие с Phantom 2.0. Phantom е перманентна вакса, без восъчна основа, която се поставя един единствен път и елиминира завинаги нуждата от полагане на вакса върху ските или борда. Патентованата полимерна технология на Phantom предлага максимално удобство, съчетано с отлично качество на плъзгане, което никога не избледнява при всички температури на снега, както и при продължителността на живота на ските или сноуборда.

Трите ключови думи, които характеризират Phantom са: Перманентност, Представяне и Околна среда.

Phantom се поставя един единствен път, независимо дали ските или борда са нови или не. Толкова е просто. Усъвършенстваният, синхронизиран процес на полимеризация на PHANTOM трайно прониква в цялата дебелина на базата с мощни флуоро композиции, предназначени да работят при всякакви температури на снега.

„Трайността и представянето на Phantom ще променят играта по начини, които дори не можем да си представим сега. Но след няколко години ще се почесваме по главите и ще се чудим как изобщо сме карали без него.“ – Ski Magazine

Представяне в детайли

Освен ако постоянно не ваксирате с подходящата за снежната температура вакса, Phantom е по-бърза при всички снежни условия, защото нейното представяне е постоянно: никога няма да страдате от загубата на плъзгаемост, която се появява, когато конвенционалната вакса падне.

С грижа за околната среда

Днескашният сняг е утрешната вода.

Иновацията е съсредоточена върху включването на флуоровъглеродни функционални групи, които увеличават плъзгане, но по един нов метод, който ги прави безвредни за хората, растенията и животните. PHANTOM не причинява биологични щети и не представлява дългосрочен риск за околната среда.

В България, Phantom 2.0 може да намерите в магазини Basecamp на бул. Черни връх 90, ул. Околовръстен път 265, както и онлайн тук.

Phantom може да се постави ръчно, в домашни условия при условие, че имате достъп до външно пространство, с пряка и силна слънчева светлина или чрез Оторизирания инсталатор на Phantom, който използва сертифицираната система на DPS - PHANTOM Cure Station. Апликацията с Cure Station е най-прецизният и бърз начин за поставяне на PHANTOM 2.0.

Свалете инструкциите за поставяне в домашни условия тук и тук.

Cure Station може да намерите в магазин Basecamp на адрес ул. Околовръстен път 265.