2 юли, 2021

XCoSports и Basecamp по пътя към нулеви въглеродни емисии!

Запазването и защитата на Синята ни планета изисква ежедневна борба и постоянни усилия. Като компания и бизнес, XCoSports България и магазини Basecamp са избрали път и категорична позиция относно проблема с климатичните промени. Следвайки този път и с желание да ограничим своя собствен отпечатък като бизнес върху природата, с радост споделяме, че поемаме ангажимент да станем сертифициран Climate Neutral член! Партнираме си с Climate Neutral, организация с нестопанска цел, с чиято помощ ще работим за въглероден неутралитет чрез измерване и компенсиране на въглеродния ни отпечатък за 2021г., като същевременно работим за намаляване на бъдещите ни емисии.

Climate Neutral е организация, чиято цел е да намали глобалните емисии на въглерод.  Тя предлага прост набор от инструменти и сертифициране, който прави въглеродния отпечатък по-точен и ясен, задава ясни насоки за компенсиране на въглерода и вдъхновява марките и компаниите да работят директно за намаляване на емисиите. Процесът на сертификация улеснява марките да нулират своя въглероден отпечатък и да намалят бъдещите емисии, докато логото на организацията помага на потребителите бързо да идентифицират марките , които са го направили.

Когато дадена марка се сертифицира, тя постига нулеви нетни емисии на въглерод, освен като  намалява генерирания въглерод, но и като закупува въглеродни кредити - по този начин коменсира напълно отпечатъка си. Пазарът за въглеродни компенсации има силна система за проверка от трети страни. Процесът на одобрение гарантира, че въглеродните кредити отговарят на изискванията на „големите шест“: реални, постоянни, количествено измерими, проверими, изпълними и допълнителни. Всеки проект, следващ горните стандарти, трябва да претърпи стриктна независима проверка от трета страна, за да генерира кредити.

Планът за намаляване на емисиите е предшестван от калкулация на генерирания въглерод. Системата за калкулация (BEE – Brand Emissions Estimator) използва икономически данни, за да изготви приблизителна оценка на отпечатъка на определен бизнес, която оценка след това се прецизира с действителните оперативни данни на този бизнес. Следващата стъпка е практическо намаляване на дейностите, генериращи въглеродни емисии.

Climate Neutral е основана през 2019 от Изпълнителните директори на BioLite и Peak Design – Джонатан Сидър и Питър Деринг. Двете компании са с нулев въглероден отпечатък съответно от 2012 и 2018г. Повече за Climate Neutral може да научите тук.

В момента XCoSports България и магазини Basecamp са в процес на присъединяване към Climate Neutral.