ABS Airbag

ABS Airbag

Tова е водещата система за лавинна безопастност в света. ABS Airbag е разработвана с години и е добре доказана система за предотвратяване на затрупване от лавина и оцеляване в следствие на падане с минимални контузии. Двадесет и пет години опит и непрекъснато усъвършенстване на системата се причината 98% от жертвите на лавини, които са активирали ABS Airbag, да оцелеят, като 90% от тази група хора са били напълно невередими.